معرفی هیئت

یکی از پیام‌های اصلی انقلاب اسلامی ایران به رهبری مجدّد اسلام ناب محمدی امام خمینی(ره)، معرفی اسلام به عنوان دین و مکتبی بود که در همه‌ی ابعاد فردی و اجتماعی برای انسان برنامه داشته و او را به سرمقصد سعادت رهنمون می‌گردد. این نگرش بنیادین که در تعبیر امام راحل(ره) از فقه به عنوان «تئوری اداره‌ی انسان» و جامعه نیز به خوبی منعکس شده است، دوره‌ای جدید در سیر تحول فقه شیعه را رقم می‌زند که هنوز در آغاز آن هستیم.

ضرورت پرداختن به دانش اقتصاد در متن حوزه، برخی از دغدغه‌مندان این امر در حوزه‌ی علمیه‌ی خراسان را بر آن داشت تا با تأسیس «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» به این آرمان جامه‌ی تحقق بپوشانند. جایگاهی که برای هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد در نظر گرفته شده است، فراتر از یک گروه پژوهشی و امثال آن است. به بیان دیگر، هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد به مثابه پیشرانه و مغزافزاری دیده شده است که با طراحی مراکز آموزشی و گروه‌های پژوهشی و برنامه‌های ترویجی، در عین طراحی و راه‌اندازی مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی – پژوهشی در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی، خود مستقیماً وارد مقوله‌ی اجرا نشده تا همچنان قدرت و چابکی مورد نیاز برای تفکر و برنامه‌ریزی و هدایت علمی در این موضوع را داشته باشد.

هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی خراسان، با پشتوانه‌ی علمی خود و با اشرافی که به تجارب علمی مراکز مختلف فعال در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی دارد، امیدوار است که بتواند حرکت علمی متفاوتی در مقایسه با مراکز مزبور در سال‌های آتی صورت داده و به فضل الهی به نشاط بیشتر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی در کشور کمک کند.