نرم افزار اندروید اقتصادنا

نرم‌افزار کاربردی (اپ) اقتصادنا، یک نرم‌افزار سبک تحت اندروید است که حاوی:

صوت ٢٩ جلسه از کلاس درس تاریخ عقاید اقتصادی با ارائه دکتر پیغامی،

صوت دوره فشرده بانکداری اسلامی پیشرفته توسط مرحوم استاد سیدعباس موسویان

صوت نشست‌های پولی و بانکی اقتصادنا با رویکرد انتقادی به وضعیت موجود با ارائه اساتید مطرح و صاحب‌نظر می‌باشد

که توسط هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان به عموم علاقه‌مندان به اندیشه‌های اقتصادی، مباحث پولی و بانکداری اسلامی عرضه شده است.

فهرست