کتابخانه

کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی

این کتابخانه تخصصی که با هدف فراهم‌آوری کتب مورد نیاز کادر و اعضای گروه علمی و دانش‌پژوهان دوره پودمانی هیئت اقتصاد و همکاران پژوهشی، در جهت تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی آنان در عرصۀ اقتصاد اسلامی، راه‌اندازی شده است، شامل بیش از  1800 عنوان کتاب در زمینه‌های اقتصاد پول و بانک، اقتصاد اسلامی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مالی، اقتصاد توسعه، جامعه‌شناسی اقتصادی، فلسفه و روش‌شناسی اقتصادی، اخلاق و اقتصاد و… می‌شود.

این کتابخانه در دو مرحله، با رویکرد انتقادی و بینارشته‌ای، در گام نخست به تهیه و خرید کتاب‌های منتشره در زمینۀ اقتصاد اسلامی و کتب مرتبط با دانش اقتصاد متعارف و در گام دوم به فراهم‌آوری کتب جریانات رقیب اقتصاد متعارف و نقد اقتصاد متعارف پرداخته است. همچنین هیئت اقتصاد حوزه خراسان قصد دارد در مراحل بعدی، فهرست کتاب‌های تهیه شده را تکمیل نماید و از این حیث پژوهشگران عرصۀ اقتصاد اسلامی را مستغنی سازد.

لازم بذکر است عموم طلاب سطوح تکمیلی حوزه و پژوهشگران اقتصاد اسلامی می‌توانند برای استفاده از این کتب ارزشمند، به دفتر و کتابخانه هیئت واقع در چهارراه خسروی کوچه شوکت‌الدوله مدرسه علمیه سلیمانیه طبقه دوم اتاق 206 مراجعه نمایند.

فهرست