بانکداری اسلامی

دوره فشرده بانکداری اسلامی با ارائه زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو سابق شورای فقهی بانک مرکزی، در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد مقدس و با شرکت دانش‌پژوهان اولین دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در بهار و تابستان ١٣٩٨ برگزار گردید.

در این دوره، مباحث مبنایی بانکداری تجاری شامل مروری بر بانکداری متعارف، طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف علما و فقها راجع به ربا و بهره بانکی، اصول بنیادین و ضوابط عمومی فقهی بانکداری اسلامی، تجهیز و تخصیص منابع بانکی در قانون بانکداری بدون ربا به همراه بررسی فقهی و تفصیلی سپرده جاری، سپرده امتیازی، کارمزد قرض الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، عقد مرابحه و نیز مباحث متنوع و پرکاربردی عقود همچون کارت مرابحه بانکی، قرارداد استصناع، خرید و فروش دین، قرارداد سلف و سلف موازی، عقود مشارکتی و بررسی و تحلیل قرارداد مشارکت مدنی، مضاربه و مساقات بانکی، ابعاد فقهی و اقتصادی وجه التزام (جریمه تأخیر)، شیوه‌های مختلف اعتبار در حساب جاری و نیز نهایتاً تحلیل فقهی و اقتصادی نرخ سود بانکی در نظام بانکداری ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

تاریخ عقاید اقتصادی

مجموعه حاضر حاوی صوت سلسله‌جلسات درس تاریخ عقاید اقتصادی با تدریس آقای دکتر عادل پیغامی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، می‌باشد که برای طلاب و دانش‌پژوهان دوره اول پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، در زمستان ١٣٩٧، و بهار و تابستان ١٣٩٨، در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد ارائه شده است.

در این دوره آقای دکتر عادل پیغامی، با زبانی نو و رویکردی جدید، کاربردی و ریشه‌ای به بیان اهم مفاهیم و اندیشه‌های اقتصادی در بستر تاریخی پرداخته است. وی از اندیشه فلاسفه یونان باستان شروع کرده و تا اندیشه‌های مرکانتیلیست‌ها، فیزیوکرات‌ها، کلاسیک‌ها، سوسیالیست‌ها را مورد نقد و بررسی قرار داده است. گریز به مباحث و چالش‌های فقهی در لابلای درس و بیان ارتباط میان اندیشه‌های اقتصادی و مسائل فقهی از ویژگی‌های ممتاز این مجموعه است. از این رو استماع و دنبال نمودن آن برای کلیه طلاب علاقه‌مند به مباحث اقتصادی مورد توصیه اکید می‌باشد.

آشنایی با ریاضی (سطح مقدماتی)

مجموعه حاضر، با عنوان کلاس آموزشی «آشنایی با ریاضیات» سطح مقدماتی، در بهار و تابستان ١٣٩٩ در دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، توسط حجت‌الاسلام مصطفی محمدآبادی، مدرس ریاضی، ارائه شده است. این مجموعه حاوی بخش‌های متنوع آموزشی شامل صوت، فیلم مدون از روی تخته، فیلم در فضای آموزش مجازی و نیز پرده‌نگارهای صوت‌گذاری‌شده و مدون درس می‌باشد که با تلاش وافر این هیئت آماده شده است.


در تدوین این درس سعی شده است تا با ارائه ساده و کاربردی مباحث بنیادین و مقدماتی ریاضی، مواردی که فایده‌مندی بیش‌تری برای فراگیری دانش اقتصاد دارد، گزینش و با مثال‌های کاربردی ارائه گردد تا هرچه بیش‌تر نیاز علاقه‌مندان به اقتصاد را تأمین نماید.

بازارها و نهادهای مالی

مجموعه حاضر، با توجه به اهمیت بازار سرمایه (بورس) در اقتصاد ایران، با عنوان کلاس آموزشی «آشنایی با بازارها و نهادهای مالی»، در تابستان ١٣٩٩ در دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان توسط آقای دکتر مرادی، دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه امام رضا علیه‌السلام، ارائه شده است. این مجموعه که حاوی فیلم‌های مدون و پرده‌نگارهای کلاس درس می‌باشد، با گزینش فصول مورد نیاز برای طلاب دوره پودمانی، سعی نموده است تا بهترین آموزش مجازی درس را به مخاطبان در ٢٣ جلسه ارائه دهد.


تسلط علمی و بیان جذاب، ذکر تجربیات عملیاتی، ارائه شواهد آماری و واقعی از بازار سرمایه در اقتصاد ایران و آشنانمودن با مسائل و چالش‌های این بازار، از امتیازات این مجموعه برای عموم علاقه‌مندان به شمار می‌آید که به‌واسطه فعالیت استاد در نمایندگی مرکز مالی ایران حاصل شده است.

آشنایی با ریاضی (سطح عمومی)

مجموعه حاضر، با عنوان کلاس آموزشی «آشنایی با ریاضیات» سطح عمومی، در بهار و تابستان ١٣٩٩ در دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، توسط آقای دکتر خلیل عرفانی، دکترای ریاضی و مدرس دانشگاه، ارائه شده است. این مجموعه حاوی بخش‌های متنوع آموزشی شامل صوت، فیلم مدون از روی تخته، فیلم در فضای آموزش مجازی و نیز پرده‌نگارهای صوت‌گذاری‌شده و مدون درس می‌باشد که با تلاش وافر این هیئت آماده شده است.


در تدوین این درس سعی شده است تا در میان انبوه مباحث پیچیده و دشوار ریاضی، مواردی که کاربردهای بیش‌تر و فایده‌مندی بهتری برای فراگیری دانش اقتصاد دارد، گزینش و با مثال‌های کاربردی ارائه گردد تا هرچه بیش‌تر نیاز علاقه‌مندان به اقتصاد را تأمین نماید.

کلیات اقتصاد کلان

مجموعه حاضر با عنوان کلاس آموزشی درس «کلیات اقتصاد کلان» در بهار و تابستان ١٣٩٩ در دومین دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، توسط آقای دکتر علی‌اکبر ناجی میدانی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، ارائه شده است. این مجموعه حاوی بخش‌های متنوع آموزشی شامل صوت، فیلم در فضای آموزش مجازی و نیز پرده‌نگارهای صوت‌گذاری‌شده و مدون درس می‌باشد که با تلاش وافر این هیئت آماده شده است.


در این مجموعه حتی‌الامکان از پیچیدگی‌های فنی و ریاضی اقتصاد کلان، اجتناب و سعی شده است تا مباحث کاربردی آن هرچه بیش‌تر با بیان توصیفی و تحلیل‌های مفهومی و متناسب با مسائل کلان اقتصاد ایران توأم گردد تا دست‌مایه‌ای ارزشمند برای علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد کلان به‌دست دهد.

کلیات اقتصاد خرد

مجموعه حاضر با عنوان کلاس آموزشی درس «کلیات اقتصاد خرد» در بهار و تابستان ١٣٩٩ در دومین دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، توسط آقای دکتر سید محمدجواد رزمی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، ارائه شده است. این مجموعه حاوی بخش‌های متنوع آموزشی شامل صوت، فیلم در فضای آموزش مجازی و نیز پرده‌نگارهای صوت‌گذاری‌شده و مدون درس می‌باشد که با تلاش وافر این هیئت آماده شده است.


در این درس حتی‌الامکان از مباحث انتزاعی و پیچیدگی‌های ریاضی اقتصاد خرد، اجتناب و سعی شده است تا مباحث کاربردی آن هرچه بیش‌تر با بیان توصیفی و تحلیل‌های مفهومی توأم گردد.

فهرست