معرفی

یکی از پیام‌های اصلی انقلاب اسلامی ایران به رهبری مجدّد اسلام ناب محمدی امام خمینی (ره) معرفی اسلام به عنوان دین و مکتبی بود که در همه ابعاد فردی و اجتماعی برای انسان برنامه داشته و او را به سرمقصد سعادت رهنمون‌ می‌گردد. این نگرش بنیادین که در تعبیر امام راحل(ره) از فقه به عنوان «تئوری اداره انسان» و جامعه نیز به خوبی منعکس شده است، دوره‌‌‌ای جدید در سیر تحول فقه شیعه را رقم‌ می‌‌زند که هنوز در آغاز آنیم.

ضرورت پرداختن به دانش اقتصاد «در متن حوزه» که به تفصیل در بخش «دیدگاه» بدان پرداخته خواهد شد مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان را بر آن داشت تا با تأسیس «‌هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» در شهریورماه ۱۳۹۶ به این آرمان جامه تحقق بپوشاند. لذا این هیئت وظیفه دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌حوزوی و برون‌حوزوی به پیشبرد مقاصد فقه الاقتصاد و اقتصاد اسلامی با ورود به ساحت‌های پژوهش، آموزش و ترویج یاری رساند.

‌هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد دارای جایگاهی فراتر از یک گروه پژوهشی یا مجموعه‌ای آموزشی بوده و به مثابه پیشرانه و مغزافزاری دیده شده است که با طراحی مراکز آموزشی و گروه‌های پژوهشی و برنامه‌های ترویجی در ذیل خود، در عین طراحی و راه‌اندازی مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی- پژوهشی در عرصه اقتصاد اسلامی، به طور مستقیم وارد مقوله اجرا نشده تا همچنان قدرت و چالاکی مورد نیاز برای تفکر و برنامه‌ریزی و هدایت علمی در این موضوع را داشته باشد. ‌هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت حوزه علمیه خراسان با پشتوانه تخصص دانشگاهی و حوزوی، و با اشرافی که به تجارب علمی مراکز فعال مختلف در اقتصاد اسلامی – به‌ویژه در داخل کشور – دارد، امیدوار است که بتواند حرکت علمی جدیدی را آغاز کرده و به فضل الهی به نشاط بیشتر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی در کشور کمک کند.

فهرست