دوره های تخصصی کوتاه مدت اقتصاد

دوره پودمانی اقتصاد (کوتاه‌مدت)

بازخوردهایی که از برنامه‌های ‌هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد برای طلاب و فضلای بزرگوار در طول ماه‌های اولیه گرفته شد، نشان از آن داشت که در مقطع کنونی، دوره‌های پودمانی و کوتاه‌مدت آموزش اقتصادی برای طلابی که عمده تحصیلات حوزوی خود را با موفقیت پشت سر گذرانده‌ و دغدغه افت تحصیلی در بخش دانش فقهی و اصولی خود را ندارند، می‌تواند یکی از مناسب‌ترین راهبردهای آموزشی هیئت باشد. لذا ‌هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی، در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ با همکاری دفتر استعدادهای برتر و نخبگان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، اقدام به شناسایی طلاب مستعد و ممتازان فقه و اصول علاقه‌مند به حوزه فقه الاقتصاد کرده و طی چند مرحله و برگزاری دو جلسه توجیهی، با اعطای پذیرش به پانزده نفر از ایشان، در ابتدای تابستان ۱۳۹۷ اولین دوره پودمانی اقتصاد را آغاز کرد.

دوره پودمانی عمومی اقتصاد، یک دوره بسیار موجز و فشرده از امهات دانش اقتصاد است که در طول یک سال و نیم و در حجم ۲۴ واحد دروس اقتصادی خوانده‌ می‌شود. این دوره برای طلاب درس خارج و فضلایی طراحی شده است که فرصت و فراغت کافی برای ورود به دوره‌‌های بلندمدت را نداشته اما در عین حال به علت تمحض در فقه و اصول، علاقه‌‌مند به تخصص یافتن در یکی از ابواب فقه و لذا تمرکز مطالعات و پژوهش‌‌های خود در ابواب اقتصادی فقه‌‌اند. هم چنین این دوره برای طلاب سطح چهاری در نظر گرفته شده است که قصد نگارش رساله (سطح سه یا چهار) در موضوعات فقه الاقتصادی را دارند تا بدین وسیله به آشنایی حداقلی با ادبیات و اصطلاحات روز اقتصادی دست یابند.

دوره سطح چهار تخصصی فقه الاقتصاد

دوره سطح چهار تخصصی فقه الاقتصاد که هم اکنون در حال برنامه‌ریزی و تصویب است، برای طلابی در نظر گرفته شده است که پس از گذراندن دوره پودمانی اقتصاد، به ادامه مطالعات تخصصی در اقتصاد علاقه‌ مند شده و خواستار تکمیل و تعمیق دانش اقتصادی خود در اقتصادند. در این دوره نیز مشابه دوره پودمانی ۲۴ واحد تکمیلی اقتصاد در طی سه نیمسال تحصیلی در نظر گرفته شده است که بسته به علاقه طلاب، می‌تواند به سمت یکی از دو گرایش پول و یا بخش عمومی تمحض پیدا کند. طلاب این دوره، برخی از دروس خارج فقه خود را در موضوعات و ابواب مرتبط با اقتصاد گذرانده و با نگارش رساله، موفق به اخذ درجه سطح چهار تخصصی از حوزه علمیه خراسان خواهند گردید.

فهرست