ترویج و گفتمان سازی

تحول در عرصه پژوهش و دستگاه آموزش، انتظار بالایی است که نه فی‌نفسه و نه به عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به چشم‌انداز تمدن اسلامی، نمی‌تواند بدون همراه کردن ذهن‌ها و دلها در ساحت نخبگان و عموم محقق گردد. هیئت اندیشه‌ورز ما با افتخار، این مسئولیت اجتماعی و مأموریت پرمؤونه را – بر خلاف توقع از نوع مراکز علمی و پژوهشی – برای خود تعریف کرده است.

فهرست