چند رسانه ای

جلسه توجیهی دوره دوم پودمانی

صوت و گزیده‌هایی از فیلم سخنرانی حجت‌الاسلام درایتی در دومین جلسه توجیهی دوره دوم پودمانی اقتصاد.

صوت کامل سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی اقتصادنای شهید صدر با موضوع‌شناسی دقیق‌تر، ماندگارتر می‌شد معنای تحول در علوم انسانی برای تولید نظام اقتصادی اسلام آشنایی با دانش اقتصاد درکنار تسلط به فقه سنتی الزامیست تحصیل موضوع شناسی تخصصی با شرکت در دوره تخصصی نه صرفا مطالعه چند کتاب توقع …

ادامه نوشته »

صوت نشست های تخصصی اقتصادنا با رویکرد انتقادی به بانکداری موجود

صوت نشست های تخصصی اقتصادنا با رویکرد انتقادی به بانکداری موجود اقتصادنا ٢- دکتر حسینزاده بحرینی- درآمدی بر فقه پول و بانک اقتصادنا ١٣- دکتر حسینی دولت‌آبادی- خلق پول بانکی با رویکرد تراز نامه ای اقتصادنا ١۴- دکترصمصامی ـ ماهیت شناسی نظام بانکی درایران اقتصادنا ۱۵دکتر توسلی ـ ماهیت پول،حقیقت …

ادامه نوشته »

صوت کلاس تاریخ عقاید اقتصادی دکتر عادل پیغامی

صوت کلاس تاریخ عقاید اقتصادی دکتر عادل پیغامی جلسه ۱ جلسه ۱۰ جلسه ۱۹ جلسه ۲ جلسه ۱۱ جلسه ۲۰ جلسه ۳ جلسه ۱۲ جلسه ۲۱ جلسه ۴ جلسه ۱۳ جلسه ۲۲ جلسه ۵ جلسه ۱۴ جلسه ۲۳ جلسه ۶ جلسه ۱۵ جلسه ۲۴ و ۲۵ جلسه ۷ جلسه ۱۶ …

ادامه نوشته »